Nu är vi kvalitetscertifierade enl. ISO9001:2015!

Vi har under våren/sommaren 2018 gjort en uppgraderingscertifiering till den nya mer kundfokuserade ISO9001:2015.
Arbetet har utförts tillsammans med Mikael van der Kaaij, se även www.vdkconsulting.se