Kvalitet

Vi är nu kvalitetscertifierade och uppfyller kraver enl. ISO 9001:2015.
Spårbarhet, dokumentation och noggranhet sitter redan i ryggraden efter många års erfarenhet av tillverkning till liknande branscher med höga krav.

TMW kräver ärlighet och integritet. Vi förväntar oss samma sak från alla parter som TMW har en affärsrelation med: kunder, leverantörer, samarbetspartners, agenter. Vi förespråkar fri och rättvis handel och strävar efter konkurrens och etiska villkor inom ramen för befintliga juridiska spelregler.

Vi uppfyller och är certifierade av GSI SLV enl.svetskraven en. EN 15085-2 class CL1 och enl. EN ISO 3834-2: 2006.
 

Vår kvalitetspolicy är:
 
Kunden/ intressenter
TMW Sweden AB lägger stor vikt vid kundens och övriga intressenters önskemål och behov och ägnar mycket omsorg åt att ta reda på och förstå kundens behov och att uppfylla deras krav.

I tid
TMW Sweden AB har stor förståelse för det moderna samhället krav på effektiva flöden och ser till att leverera i rätt tid.
Kompetens i fokus
TMW Sweden AB lägger stor vikt vid att ha kompetent och kunnig personal samt en väl utvecklad kvalitetskultur i vårt arbete med ständiga förbättringar.

Andreas Frans
VD
2018-11-09